Termenii si Conditiile de Afiliere

Termenii si Conditiile de Afiliere HdA

Termenii si Conditiile Programului de Afiliere Home & Deco, denumit pe scurt "HdA" (Home & Deco Affiliate), ofera Afiliatilor o intelegere a conditiilor in care acest program functioneaza si stabileste felul in care promovarea recompensata prin comisionare poate fi realizata in mod corect si transparent.
Utilizand serviciile platformei, sunteti de acord si acceptati intru totul, continutul acestui document.

Ca si introducere, recomandam sa treceti in revista detaliile de natura juridica, definitiile termenilor utilizati in acest document si nu in ultimul rand principiile in care credem.


1. Definitii

HdA - Program de Afiliere Fototapet RO. Acronimul "HdA" defineste un serviciu cu acces limitat "Home & Deco Affiliate", oferit partenerilor afiliati fototapet.ro , administrat de Societatea comerciala FOTOTAPET RO SRL, cu sediul in Bucuresti, Strada Rasaritului nr. 5, Sector 6, J40/10613/2015, CUI 34945017, organizata in baza legii romane, prezentata la gen feminin.

Afiliat - Afiliatul este o entitatea juridica care indeplineste conditiile stabilite in Termenii si Conditiile Serviciului si care utilizeaza Serviciul si foloseste Platforma pentru a genera conversii recompensate de catre HdA, prin intermediul Promovarii online.

Vizitatorul - este utilizatorul online care redirectat catre platforma HdA prin intermediul instrumentelor de promovare utilizate de catre Afiliat.

Client - Utilizatorul online (vizitatorul) care a fost redirectat de catre Afiliat si identificat cu ajutorul codului de urmaririe (codul tracking), in urma campaniilor de promovare organizate si gestionate de acesta, respectand termenii si conditiile platformei HdA.

Comision - Reprezinta suma de bani stabilita de politica HdA si alocata fiecarui cont de Alifiat. Comisionul este o suma de bani cu care HdA recompenseaza fiecare conversie generata prin intermediul platformei.

Contract - Acordul incheiat in scris ca urmare a intelegerii intervenite intre doua persoane fizice sau juridice, care este pus la dispozitie Afiliatilor de catre HdA prin intermediul platformei si pe care Afiliatii au obligatia sa il semneze si sa il trimita catre HdA.

Modalitati de promovare - Actiunile / tehnicile prin care Afiliatul redirecteaza utilizatori online, catre web siteurile indexate in platforma. Modalitatile de promovare in mediile online agreate de HdA sunt: scrierea de articole pe blogguri, inserarea de bannere pe web site-uri, publicarea de continut in cadrul retelelor sociale, utilizarea publicitatii platite.

Platforma - Interfata dezvoltata si administrata de FOTOTAPET RO, oferita la dispozitia Afiliatului impreuna cu toate informatiile de interes si instrumentele specifice necesare astfel incat acesta sa poata utiliza serviciul.

Conversia - Recompensa realizata online, generata de inregistrarea unei comenzi ferme, in urma promovarii online realizata de catre Afiliat prin intermediul platformei. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca Conversia pentru a fi alocata definitiv in contul de afiliat, sunt anuntate in contul de afiliat, informatiile fiind disponibile Afiliatului in cadrul Platformei.

Cont Afiliat - sectiunea de lucru a Afiliatului in cadrul platformei, in care sunt prezentate informatii cu privire la performantele campaniilor desfasurate, numarul de conversii generate, castigurile curente, materiale inspirationale, cat si notificari de interes din partea HdA.
In sectiunea contului de Afiliat sunt prezentate eventuale actualizari ale Termenilor si Conditiilor serviciului.

Codul Tracking - Codul de afiliere unic alocat Afiliatului prin intermediul platformei, folosit pentru realizarea promovarii online, in scopul identificarii vizitatorilor si validarii conversiilor. Afla mai multe despre Codul Tracking.

Cookie - este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, pe care browserul web / terminalul mobil, folosit de vizitator il stocheaza. Cu ajutorul acestuia are loc contorizarea conversiilor realizate prin intermediul Afiliatului. Afla mai multe despre Cookies.

2. Principii de lucru

2.1 Interactiunea si corespondenta
Recomandam ca intreaga interactiune si corespondenta sa se desfasoare la un nivel civilizat, tinand cont de diferentele culturale si de personalitate, a tuturor afiliatilor ce formeaza grupul. Investim in aceasta comunitate pentru a dezvolta o colaborare pe termen lung si de durata, reciproc avantajoasa, menita sa aduca valoare adaugata fiecarui afiliat.

2.2 Transparenta
Sub rezerva restrictiilor privind confidentialitatea si/sau informatiile privind date cu caracter personal, impartasim cu bucurie tuturor afliatilor cele mai bune practici, prin date si cifre, generand astfel valoare adaugata platformei.
Rapoartele cu privire la traficul generat de utilizatorii redirectati sunt afisate in timp real, comenzile generate de acestia sunt anuntate prin corespondenta scrisa direct in casuta de e-mail a fiecarui afiliat, iar conversiile devin vizibile imediat ce avem confirmarea bancii de incasare a contravalorii fiecarei comenzi.

2.3 Toleranta zero la SPAM
Nu agreem sub nici o forma expedierea mesajelor electronice nesolicitate. Sub rezerva anularii contului de Afiliat si blocarea comisioanele neachitate, nu toleram sub nici o forma publicitatea generata de mesajele de tip e-mail transmise in mod repetat prin privarea dreptului la optiune.

Suntem foarte atenti la respectarea Principiilor de lucru, respectarea tuturor reglementarilor in vigoare, precum si cu privire la respectarea acestui contract sub toate aspectele sale.

3. Inregistrarea contului de Afiliat

3.1 Toti utilizatorii platformei HdA, vor furniza toate informatiile cerute in timpul procesului de inregistrare.

3.2 Pot utiliza serviciul si pot deveni Afiliati, persoane juridice sau fizice in varsta de peste 18 ani, care detin conturi de afiliat corespunzator inregistrate in cadrul platformei.

3.3 Pentru a putea utiliza platforma HdA este necesara crearea unui Cont de Afiliat. Un Afiliat poate avea un singur Cont de Afiliat in cadrul Platformei.

3.4 Afiliatii trebuie sa furnizeze detalii privind Sursele de Trafic pe care le folosesc pentru Promovare. La crearea Contului de Afiliat si ulterior, oricand pe parcursul utilizarii serviciului, Afiliatul se obliga sa ofere informatii corecte si complete legate de identitatea sa si de mediile online pe care le foloseste si / sau le va folosi pentru a genera Conversii.

4. Drepturile si obligatiile partilor

4.1 Drepturile HdA

4.1.1 Administratorii platformei de afiliere HdA, vor urmari respectarea Termenilor si Conditiilor serviciului sub toate aspectele sale, putand solicita in orice moment informatii complete privind activitatea de afiliere desfasurata de catre Afiliati.

4.1.2 HdA isi rezerva dreptul de a bloca accesul Afiliatilor care nu dau curs solicitarilor sale la Contul de Afiliat pana cand acestia furnizeaza toate informatiile si rapoartele solicitate, legate de activitatea de afiliere desfasurata.

4.1.3 HdA are dreptul de a modifica Termenii si Conditiile Serviciului, cu instiintarea in prealabil a Afiliatilor.

4.2 Obligatiile HdA

4.2.1 Sa transfere catre Afiliati plata Comisioanelor aprobate, atunci cand acestia indeplinesc toate conditiile necesare conform Termenilor si Conditiilor Serviciului.

4.2.2 Sa urmareasca buna functionarea a sistemului si sa asigure functionarea instrumentelor de promovare, inregistrarea conversiilor si a comisioanelor aferente.

4.2.3 Sa afiseze prin intermediul contului de Afiliat, informatii privind conversiile generate, indiferent de statusul acestora.

4.2.4 Sa furnizeze Afiliatului coordonatele de contact ale unui Client, daca exista suspiciuni cu privire la motivul ce a determinat nefinalizarea comenzii.

4.3 Drepturile Afiliatului

4.3.1 Afiliatul trebuie sa utilizeze resursele de promovare in conformitate cu Termenii si Conditiile serviciului.

4.3.2 Sa dea curs invitatiilor HdA, in vederea participarii la competitiile organizate, in conformitate cu regulamentul acestora.

4.3.3 Sa participe activ la discutiile ce privesc informari periodice referitoare la activitatea de afiliere, noutati si performante ale serviciului.

4.4 Obligatiile Afiliatului

4.4.1 Sa furnizeze prompt, la cererea HdA, informatii corecte si complete privind identitatea sa si/sau informatiile necesare pentru analiza si aprobarea comisioanelor.

4.4.2 Sa utilizeze pentru promovarea online exclusiv mediile online, metodele de promovare si website-urile declarate si agreate de catre HdA.

4.4.3 Sa utilizeze cu buna credinta platforma si instrumentele de promovare puse la dispozitie de catre HdA, fara sa altereze in vreun fel sistemul.

4.4.4 Sa nu aduca atingere imaginii si/sau intereselor HdA prin orice activitati pe care le intreprinde, prin ceea ce comunica sau prin modul in care o face.

4.4.5 Sa anunte administratorii HdA imediat ce a constatat disfunctionalitati de orice natura ale platformei.

4.4.6 Sa respecte toate obligatiile si conditiile precizate in celelalte capitole ale Termenilor si Conditiilor serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in platforma in orice moment.

4.4.7 Sa nu utilizeze metode frauduloase de generare a traficului Artificial ! Se vor conforma si vor respecta, in toate privintele, oricare si toate legile si / sau reglementarile aplicabile (inclusiv cele referitoare la efectuarea de publicitate nesolicitata de tip "SPAM", asa cum este prevazut de Legea nr. 365 (r1) / 2002 privind comertul electronic, din Romania, care transpune Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2000/31 / CE); in special, in conformitate cu legile in vigoare, consimtamantul oricarui destinatar inainte de trimiterea oricaror emailuri care contin sau se refera la instrumente de promovare, existente in platforma HdA.

4.4.8 Sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor de afaceri, privind societatea sau privind knowhow-ul celeilalte parti.

5. Comisioane

Comisioanele sunt calculate ca procent din valoarea comenzilor sau suma fixa. Acest procent se aplica la valoarea neta (valoare totala factura si incasata) si finala (dupa aplicarea tuturor reducerilor oferite de vanzator peste lista de preturi).

5.1 Cand un utilizator (vizitator) genereaza o actiune in site-ul fototapet.ro o notificare va fi emisa automat catre platforma HdA. Aceasta se va afisa in timp real in contul Afiliatului. Toate aceste actiuni vor genera rapoarte de analiza ale performantei traficului generat de fiecare Afiliat.

5.2 Cand utilizatorul (vizitator) deja alocat contului de Afiliat va completa formularul de comanda, in panoul de administare al comenzilor va fi definit cu statut de Client. Toate coordonatele utilizatorului transformat in Client, vor fi atribuite contului de Afiliat in exclusivitate, pe toata perioada functionarii contului.
In timp real Afiliatul va fi instiintat prin intermediul corespondentei scrise (e-mail), despre generarea fiecarui profil de Client. .

5.3 In pasul doi al formularului de comanda, Clientul este indrumat sa furnizeze toate informatiile personale in vederea emiterii unei facturi proforme. Toate aceste coordonate, mai putin cele cu caracter personal protejate prin lege, vor fi afisate in contul de Afiliat si in timp real Afiliatul va fi instintat prin intermediul corespondentei scrise (e-mail), despre aceasta etapa. Clientul a lansat comanda ferma.

5.4 Dupa verificarea coordonatelor comenzii, se va emite si expedia factura proforma intr-un interval de 5 min.- 60 min. In urmatoarea perioada (24-48-72 ore), Clientul va fi contactat in diferite etape, pentru a il fi indrumat / instiintat si motivat sa genereze transferul contravalorii comenzii lansate.
Astfel comanda devine ferma.

5.5 In panoul de adminsitrare a contului de Afiliat, va fi afisata, confirmarea incasarii contravalorii comenzii (confirmare de la operatorul bancar) si preluarea comenzii in lucru. Cu acesta ocazie, comisionul afiliatului se va fi adaugat automat in panoul de plati. Toate aceste etape, sunt afisate in timp real in contul Afiliatului.

5.6 Fiecare comision raportat in panoul de plati, trebuie sa stea in asteptare 14 zile de la momentul afisarii lui. "in asteptare" este primul status pe care il poate avea orice comision generat. Din experienta acumulata din 2007 pana in prezent rata de respingere a comenzilor este sub 1%. Acest raport nu are nici o legatura cu situatiile viitoare, intalnite in relatia furnizor - client ce se vor derula.

a) "aprobat" - comisionul aferent Conversiilor inregistrate de catre platforma cu respectarea Termenilor si Conditiilor Serviciului si aprobate spre plata Afiliatilor.

b) "in asteptare" - comisionul aferent Conversiilor inregistrate de catre platforma, care nu au fost inca aprobate spre plata urmand a fi verificate de catre administratorii HdA.

c) "anulat" - comisionul aferent conversiilor inregistrate de catre platforma, respinse de la plata conform regulamentului propriu sau de catre administratori HdA pentru nerespectarea Termenilor si Conditiilor serviciului.

Comisioanele aprobate ale Afiliatilor se prescriu in termen doi (2) ani de la data la care fiecare astfel de comision a fost transferat in contul Afiliatului.

HdA isi rezerva dreptul de a acorda cupoane de reducere sau premii suplimentare comisionului pentru a recompensa anumite performante ale Afiliatilor. Valoarea cupoanelor de reducere si / sau premiile vor fi comunicate, impreuna cu eventualele regulamente aferente, prin publicarea lor in platforma.

6. Plati

6.1 In fiecare luna, pe data de 25, in Contul Afiliatului care a atins pragul minim de retragere in valoare de 50 (cinci zeci) Euro (echivalentul in lei, dar nu mai putin de 250 RON), se inregistreaza castigul platibil. Platile sunt efectuate prin transfer bancar in contul Afiliatului mentionat de catre acesta la semnarea contractului. In cazul in care Afiliatul nu comunica catre HdA eventualele modificari ale contului sau bancar, HdA este exonerat de orice raspundere cu privire la efectuarea platii, orice plata efectuata in contul bancar inregistrat in contract fiind considerata valabila.

6.2 In vederea efectuarii platii, Afiliatii persoane fizice autorizate si Afiliatii persoane juridice sunt obligate sa emita o factura pentru castigul platibil si sa o trimita catre HdA (in format electronic prin e-mail) in intervalul 25-28 al fiecarei luni. In cazul in care HdA nu a primit factura in perioada respectiva, plata nu va fi efectuata.

6.3 Toate platile efectuate de HdA sunt in RON, in baza documentelor fiscale emise catre acesta. HdA poate emite plati sub forma de vouchere sau in produse comercializate in cadrul programelor derulate.

7. Modificarea prezentului document

7.1 HdA poate modifica in orice moment orice termen sau conditie a serviciului prin publicarea unei notificari pe platforma si / sau prin orice alta metoda aleasa de catre acesta.

7.2 Daca Afiliatul considera ca modificarile survenite sunt inacceptabile, poate inceta imediat colaborarea prin renuntarea utilizarii Serviciului. Continuarea utilizarii Serviciului dupa notificarea si/sau afisarea in platforma a modificarilor implica acceptarea acestora de catre Afiliat.

7.3 Ultima modificare a Termenilor si Conditiilor serviciului afisata in platforma, va fi valida si luata in considerare, fata de orice alta varianta anterioara a Termenilor si Conditiilor serviciului.

8. Proprietatea intelectuala / industriala

8.1 Afiliatul declara si recunoaste, prin utilizarea serviciului, ca tehnologia si know-how-ul, brevetate sau nu, incorporate in platforma si in serviciul sunt si raman proprietatea HdA. Astfel Afiliatul este de acord si recunoaste ca HdA detine toate drepturile de proprietate intelectuala asupra platformei si asupra serviciului si ca, exceptand dreptul de a utiliza platforma si serviciul sub rezerva respectarii integrale a Termenilor si Conditiilor serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in orice moment.

8.2 Afiliatii sunt pe deplin responsabili pentru toate actiunile intreprinse si declara / garanteaza ca detine toate drepturile (inclusiv de proprietate intelectuala) si autorizarile necesare utilizarii website-urilor si / sau mediilor online pe care le foloseste in realizarea conversiilor, isi asuma intreaga raspundere pentru utilizarea acestora in vederea afisarii instrumentelor de promovare si este singurul raspunzator in cazul in care se invoca incalcarea vreunui drept de proprietate intelectuala sau orice alt drept al unui tert in legatura cu website-urile si / sau mediile online respective.

8.3 In cazul in care Afiliatul, foloseste o lista de adrese de e-mail pentru a genera trafic, confirmand ca detine consimtamantul acestor destinatari, la cererea HdA, Afiliatul trebuie sa prezinte dovezi scrise catre HdA, privind consimtamantul acestor destinatari.

9. Diverse clauze

9.1 Prin utilizarea serviciului, Afiliatul acorda HdA dreptul irevocabil de a retine si utiliza orice informatii legate de utilizarea instrumentelor de promovare in mediile online utilizate de catre Afiliati. De asemenea Afiliatul acorda HdA dreptul de a realiza statistici in legatura cu activitatea Afiliatului in cadrul serviciului.

9.2 Afiliatii pot folosi denumirea fototapet.ro / HdA si / sau orice alte elemente de proprietate intelectuala ale serviciului limitat, numai in scopul si numai pe perioada utilizarii serviciului, orice alta utilizare fiind considerata neautorizata si determinand raspunderea Afiliatului.

9.3 Prin utilizarea platformei, fiecare Afiliat declara si garanteaza ca:
- toate informatiile furnizate pentru inscrierea in cadrul serviciului sunt corecte si actuale;
- detine toate drepturile si / sau autorizatiile pentru utilizarea serviciului si pentru incheierea oricaror acte si / sau fapte juridice legate de acest serviciu;
- detine toate drepturile asupra tuturor elementelor de proprietate intelectuala pe care le utilizeaza in cadrul serviciului;
- respecta si va continua sa respecte toate si oricare prevederi legale in vigoare in orice moment.

9.4 Afiliati vor comunica tuturor vizitatorilor website-urilor lor (mediile de promovare), unde sunt incorporate sau plasate surse de srafic, instrumente de promovare sau spatiu publicitar, ca acestia sunt monitorizati prin intermediul cookie-urilor si se vor conforma si vor respecta toate legile si reglementarile aplicabile Ón legatura cu aceasta (inclusiv Directivele Directivele Parlamentului European si ale Consiliului 2009/136/CE, 2002/22/CE si 2002/58/CE, astfel cum sunt transpuse in legislatia romaneasca prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2012 si Legea nr. 506/2004, modificate).

9.5 Toti Afiliati se angajeaza, declara si garanteaza ca detin (si vor continua sa detina, in mod permanent, pe parcursul intregii lor colaborari cu HdA) toate autorizatiile, aprobarile si avizele cerute de lege pentru a isi desfasura activitatea.

9.6 Sub rezerva termenilor si conditiilor, HdA acorda utilizatorilor, in timpul colaborarii lor cu HdA, un drept (si licenta) neexclusiv, netransferabil, ne-sub-licentiabil si revocabil de a utiliza aplicatiile si datele puse la dispozitie prin intermediul platformei, de catre HdA.

9.7 Prin inregistrarea in platforma iti exprimi acordul expres cu privire la utilizarea de catre Noi a datelor tale personale furnizate, pentru a iti trimite buletine informative cu privire la ofertele sau promotiile noastre, catre adresa ta de email, pentru a te contacta prin telefon sau pentru a solicita feedback cu privire la serviciul oferit, inclusiv cu privire la orice modalitati prin care ar putea fi imbunatatit serviciul.

10. Durata si incetarea

10.1 Incheierea contractului intre HdA si Afiliat necesar pentru efectuarea platilor comisioanelor aprobate si / sau bonusurilor precum si utilizarea serviciului sunt pe durata nedeterminata. Durata initiala a contarctului este de douasprezece luni. Durata contractului va fi prelungita automat cu perioade successive de cate douasprezece luni, cu exceptia cazului in care oricare dintre parti notifica in mod expres celeilalte, in scris, cu cel putin 30 de zile inainte de data expirarii contractului, in legatura cu intentia sa de a nu prelungi durata acestuia.

10.2 HdA are dreptul, recunoscut de catre Afiliat, de a opri in orice moment utilizarea de catre un Afiliat a anumitor instrumente de promovare. HdA isi rezerva dreptul de a inceta in orice moment colaborarea cu un Afiliat in cazul in care acesta nu respecta Termenii si Conditiile serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in platforma in orice moment. In acest caz incetarea va produce efecte imediat, HdA avand dreptul, recunoscut de catre Afiliat, de ii anula Afiliatului castigul curent si/sau eventualele bonusuri realizate, de a ii intrerupe utilizarea serviciului si / sau de a ii dezactiva contul de Afiliat, fara nicio alta obligatie sau raspundere din partea HdA.

10.3 Incetarea contractului incheiat intre HdA si Afiliat si / sau a utilizarii serviciului nu va exonera de raspundere Afiliatul pentru prejudiciile cauzate HdA.

10.4 In lipsa acordului prealabil, expres, consemnat in scris al HdA, Afiliatul nu are dreptul de a cesiona si / sau transfera in niciun mod, total sau partial, drepturile si obligatiile sale rezultate din contractul incheiat cu HdA si / sau din utilizarea serviciului.

11. Independenta clauzelor

11.1 Prevederile serviciului de Afiliere sunt guvernate de legile din Romania.

11.2 In cazul in care orice prevedere a acestui document este sau devine, in totalitate sau partial, ilegala sau in contradictie cu orice reglementare, acest lucru nu va afecta valabilitatea clauzelor ramase din prezentul document.